Pentru autori

Condiții obligatorii de editare a articolelor

Articolele trebuie să respecte următoarele condiții de editare:

  • format document: doc sau docx (documente word);
  • textele vor fi editate obligatoriu cu diacritice;
  • font:Times New Roman, mărime 12, regular, aliniat la ambele margini, scris la 1 rând; titlul se va scrie centrat, cu font de mărime 14, iar sub titlu se vor scrie aliniat la dreapta numele autorului/autorilor şi unitatea în care își desfășoară activitatea.
  • margini pagina: stânga 2 cm, dreapta, sus și jos - 1,5 cm;
  • paragraf nou cu tasta TAB;
  • articolul poate include fotografii (fără a depăși 2 fotografii/pagină);
  • articolul trebuie să aibă 3-6 pagini format A4 (nu letter);
  • notele de subsol se includ pe fiecare pagină (nu la sfârșit) și vor respecta normele de citare;
  • bibliografia va respecta normele de citare și este obligatorie.

Toate articolele vor fi supuse sistemului de verificare antiplagiat utilizând programul "Detectare plagiat" de pe site-ul http://www.detectareplagiat.ro/Articolele care nu îndeplinesc cerințele de redactare sau conțin text plagiat vor fi respinse

Articolele se trimit prin email la adresa de contact a revistei: revista@apeic-corvinias.com. În e-mail se va preciza numele autorului, titlul articolului și rubrica pentru care este elaborat articolul.

Articolele vor fi supuse analizei în colectivul de redacție. Autorii articolelor acceptate vor primi confirmare prin e-mail. După publicare, autorii articolelor vor primi o adeverință care să ateste publicarea articolului în revistă. Responsabilitatea pentru conținutul articolelor revine autorilor.

Pentru membrii activi și membrii voluntari ai asociației, publicarea articolelor este gratuită.

Dacă nu sunteți membru, puteți solicita informații privind publicarea în revistă, pe adresa de contact a colectivului de redacție.

Puteți deveni membri activi sau membri voluntari ai asociației consultând site-ul asociației, http://www.apeic-corvinias.com