Cuprinsul revistei

Rubrica DIDACTICA:
· Proiect didactic pentru lecția „Analiza logică a argumentelor”- clasa a IX-a, prof. Viorel Guțu
· Metoda R.A.I., prof. Mădălina Maria Georgiu

Rubrica EDUCAȚIE:
· Importanța și dificultățile elevului de înțelegere și utilizare a operațiilor logice de definire și clasificare în procesul învățării, prof. Viorel Guțu
· Relația dintre psihopatologia personalității și mediul școlar, prof. Mădălina Maria Georgiu
· Tulburările de limbaj, prof. Mădălina Maria Georgiu

Rubrica PSIHO-PEDAGOGIE:
· Ergoterapia, prof. Ana Nicoleta Avramescu
· Abandonul școlar, prof. Viorel Guțu
· Importanța stimulării senzoriale la copilul mic, prof. Ana Nicoleta Avramescu
· Psihologia inadaptării și devianței comportamentale – studiu de caz, prof. Mădălina Maria Georgiu

Rubrica PROIECTE:
· Proiectul CENTRUL ȘCOLAR CORVINIAS Hunedoara, prof. Ana Nicoleta Avramescu

Rubrica DIDACTICA:
· Factorii teratogeni și efectele acestora, prof. Mădălina Maria Georgiu
· Metoda brainstorming utilizată în activitățile cu adulții, prof. Ana Nicoleta Avramescu
· Inteligența logico-matematică, prof. Ana Nicoleta Avramescu
· Proiect didactic pentru evaluare finală la istorie, prof. Viorel Guțu

Rubrica EDUCAȚIE:
· Particularitățile învățării la vârsta adultă, prof. Mădălina Maria Georgiu
· Mesaj pozitiv pentru elevi, prof. consilier școlar Nadia Iuga

Rubrica PSIHO-PEDAGOGIE:
· Dificultăţi în învățarea matematicii - Discalculia, prof. Ana Nicoleta Avramescu
· Perioadele critice ale dezvoltării copilului și importanța acestora pentru dezvoltarea vorbirii și psihomotorie, prof. Viorel Guțu
· Adolescența… pe scurt!, prof. consilier școlar Nadia Iuga
· Tulburările de Spectru Autist (T.S.A.) - Repere teoretice și terapii în T.S.A., prof. Ana Nicoleta Avramescu

Rubrica PROIECTE:
· Parteneriatul – o necesitate în socializarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, prof. Mădălina Maria Georgiu

Nr. 3, aprilie 2016

DIDACTICA

 • Activitatea de rezolvare a problemelor și valenţele ei formative, autor profesor învățământ primar Cornelia Bârlea, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, jud. Hunedoara
 • Utilizarea calculatorului în procesul educaţional, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu, Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias și Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara, jud. Hunedoara

PROIECTE

 • Copiii de azi fac natura de mâine, autor inf. Matea Tiberiu-Ionel, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, jud. Gorj

ISTORIE

 • Problema religiei populare în Transilvania. Posibilitatea unei investigaţii. Studiu de caz: ritualurile de înmormântare din judeţul Hunedoara (I), autor prof. Viorel Guțu, Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias și Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara 
 • Consideraţii teoretice și metodice privind cercetarea problemelor de istorie locală, autor prof. înv. primar Ianculescu Costică, Școala Gimnazială Ziduri, jud. Buzău 

EDUCAȚIE

 • Valenţele pozitive ale comunicării în familie, autor prof. consilier şcolar Doiniţa Ciobanu, C.J.R.A.E. Bacău – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, jud. Bacău 
 • Cultivarea interesului pentru matematică în învăţământul primar, autor prof. Frăţilescu Mihaela–Ramona, Școala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, jud. Gorj
 • Constructivismul - o nouă perspectivă didactică, autor prof. Daniela Maria Ştefan, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva
 • Strategii de activizare a clasei la disciplinele tehnice, autor prof. Daniela Maria Ştefan, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva
 • Aplicații ale matematicii în activitățile extrașcolare, autor prof. Kiss Mihai Andrei, Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara

CULTURĂ

 • Arta și educația, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu, Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias și Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara

DIVERSE

 • Corelarea practică a inteligențelor multiple cu stilul de învățare, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu, Asociația Pro Educație, Istorie și Cultură Corvinias și Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara

Nr. 2, ianuarie 2016
DIDACTICA
 • Arta didactică a unei lecții de succes, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu
 • Metode didactice pentru matematică, adaptate elevilor cu cerințe educaționale speciale, autor prof. Kiss Mihai Andrei, Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara
PROIECTE
 • Proiectul „ATELIERELE INTERACTIVE CORVINIAS”, autori prof. Ana Nicoleta Avramescu, prof. Viorel Guțu
 • Proiectul „NOI ... ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI”, autor prof. consilier școlar Nadia Camelia Iuga
ISTORIE
 • Lagărele de prizonieri sovietici de pe teritoriul județului Hunedoara, autor prof. Viorel Guțu
 • Biserica din Banat în perioada dualismului, autor prof. Maria Velcotă 
 • Istorii neștiute ale Rebeliunii Legionare, autor prof. Viorel Guțu
EDUCAȚIE
 • A fi profesor fascinant, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu
 • Marin Preda - momentul nuvelistic, autor prof. dr. Adina Laura Bănărescu
 • Locul lui Costache Olăreanu în cadrul Școlii de la Târgoviște, autor prof. Maria-Alina Hiciu
 • Fotografia miracol, autor prof. Corina Popovici
DIVERSE
 • Explorarea carierei, autor prof. Valeria Mocrei
 • Dezvoltarea simțurilor,  autor prof. Ioana Nicolae

Nr. 1, noiembrie 2015
 • Blended learning, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu
 • Principiile didactice și e-learning, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu
 • Proiectul „ȘCOALA DE VARĂ - ISTORIA LA CASTEL”, ediția a III-a, 27-31 august 2015, autori prof. Ana Nicoleta Avramescu, prof. Viorel Guțu
 • Proiectul „CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘCOLARĂ CORVINIAS”, autori prof. Ana Nicoleta Avramescu, prof. Viorel Guțu
 • Conceptul de sărăcie reliefat în cenzura dramaturgiei românești, autor prof. Viorel Guțu
 • Solidaritatea Banatului cu România, autor prof. Maria Velcotă 
 • Computerul și succesul în educație, autor prof. Ana Nicoleta Avramescu
 • „Ilie Moromete, bolnav de horetită?!” autor prof. dr. Adina Laura Bănărescu
 • „De ce teatru?”, autor prof. ing. Corina Popovici
 • Activități extradidactice. Cercul de etnografie și folclor „Drăgăicuțele”, autor prof. înv. primar Costică Ianculescu
 • „Magic House” - un loc unde magia devine realitate, autor prof. Elena Iancu
 • Prevenirea violenței,  autor prof. consilier școlar Nadia Camelia Iuga